О НАС
ОТЧЕТНОСТЬ
ИНФОРМАЦИЯ
АРХИВ

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації
Дата здійснення дії: 31.01.2019
Дата публікації 08.02.2019 11:24:25
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Київ-Лада"
Юридична адреса* 03134 м.Київ, вул. Сім’ї Сосніних,17
Керівник* Буравльов Ігор Васильович - Генеральний директор. Тел: (044) 591-29-55
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
 
Публічне акціонерне товариство «Київ–Лада» (далі – Емітент) відповідно до вимог п. 10 розділу І Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 № 2826, повідомляє про несвоєчасне розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів (https://stockmarket.gov.ua/) особливої інформації (відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, дата вчинення дії – 31.01.2019). Несвоєчасне розкриття особливої інформації сталось з організаційно-технічних причин. Факт несвоєчасного розкриття особливої інформації Емітентом виявлено самостійно 07.02.2019 року. Особливу інформацію (відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість) розкрито в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів (https://stockmarket.gov.ua/) 07.02.2019 року.
 
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор   Буравльов Ігор Васильович