О НАС
ОТЧЕТНОСТЬ
ИНФОРМАЦИЯ
АРХИВ

2021
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 01-02/63
(Дата публікації: 19 квітня 2021 року)

Станом на дату складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Акціонерного товариства "Київ-Лада", а саме станом на 24 годину 13.04.2021 року загальна кількість акцій Товариства складає 150 011 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 150 011 000 штук.
(Дата публікації: 14 квітня 2021 року)

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «КИЇВ-ЛАДА» 17 квітня 2021 року.
(Дата публікації: 04 березня 2021 року)

2020
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 01-02/30
(Дата публікації: 13 квітня 2020 року)

Станом на дату складання реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Акціонерного товариства "Київ-Лада", а саме станом на 24 годину 07.04.2020 року загальна кількість акцій Товариства складає 150 011 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 150 011 000 штук.
(Дата публікації: 10 квітня 2020 року)

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «КИЇВ-ЛАДА» 11 квітня 2020 року.
(Дата публікації: 3 березня 2020 року)

2019
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента. 01-02/182
(Дата публікації: 25 листопада 2019 року)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента. 01-02/63
(Дата публікації: 23 квітня 2019 року)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента. 01-02/62
(Дата публікації: 22 квітня 2019 року)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента. 01-02/61
(Дата публікації: 22 квітня 2019 року)

На дату складення реєстру акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах, складеному згідно вимог діючого законодавства станом на 2400 годину за київським часом 16.04.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій складає 150 011 000 штук.
На дату складення реєстру акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах, складеному згідно вимог діючого законодавства станом на 2400 годину за київським часом 16.04.2019 року, кількість голосуючих акцій складає 150 011 000 штук.
(Дата публікації: 19 квітня 2019 року)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(Дата публікації: 11 квітня 2019 року)

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВ-ЛАДА» 20 квітня 2019 року.
(Дата публікації: 18 березня 2019 року)

На дату складення реєстру акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, складеному згідно вимог діючого законодавства станом на 22.02.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій складає 150 011 000 штук.
На дату складення реєстру акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, складеному згідно вимог діючого законодавства станом на 22.02.2019 року, кількість голосуючих акцій складає 150 011 000 штук.
(Дата публікації: 18 березня 2019 року)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. 14 лютого 2019 року

Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації. 08 лютого 2019 року

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. 07 лютого 2019 року

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА про придбання акцій в усіх власників акцій Публічного акціонерного товариства «КИЇВ–ЛАДА». 22 січня 2019 року

2018
ПОВІДОМЛЕННЯ про намір скористатися правами, передбаченими ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства». 21 грудня 2018 року

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВ-ЛАДА». 07 липня 2018 року

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «КИЇВ-ЛАДА». 20 квітня 2018 року
(Дата публікації: 14 березня 2018 року)

На дату складення реєстру акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, складеному згідно вимог діючого законодавства станом на 23.02.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій складає 150 011 000 штук.
На дату складення реєстру акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, складеному згідно вимог діючого законодавства станом на 23.02.2018 року, кількість голосуючих акцій складає 150 006 613 штук.
(Дата публікації: 14 березня 2018 року)