О НАС
ОТЧЕТНОСТЬ
ИНФОРМАЦИЯ
АРХИВ

 

До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київ–Лада»

Публічне акціонерне товариство «Київ–Лада» повідомляє, що 20 грудня 2018 року отримало від Касьянова Ігоря Андрійовича, який є уповноваженою особою згідно Договору про реалізацію прав за акціями Публічного акціонерного товариства «Київ–Лада» від 19 грудня 2018 року, повідомлення (вх.№129 від 20.12.2018р.) про намір осіб, що діють спільно, скористатися правами, передбаченими ст.65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», щодо обов’язкового продажу простих акцій акціонерами Товариства на вимогу заявника:

  Публічному акціонерному товариству
  «Київ–Лада»
  _________________________________
  03134, м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних - 17

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір скористатися правами, передбаченими ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»

Я, Касьянов Ігор Андрійович, повідомляю наступне.

19 грудня 2018 року був укладений Договір про реалізацію прав за акціями Публічного акціонерного товариства «Київ–Лада», відповідно до якого, мене було визначено особою, уповноваженою на вчинення правочинів щодо набуття акцій Публічного акціонерного товариства «Київ–Лада» (далі - Товариство) в процесі обов’язкового продажу акцій на вимогу осіб, що діють спільно та спільно є власниками домінуючого контрольного пакету акцій Товариства, в інтересах сторін цього Договору.

В порядку п.2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України № 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» від 23.03.2017 року повідомляю про намір осіб, що діють спільно та які на дату набрання чинності зазначеного закону були та на теперішній час залишаються спільно власниками домінуючого контрольного пакета акцій Публічного акціонерного товариства «Київ–Лада» (Код ЄДРПОУ 00233030, місцезнаходження: 03134, м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних - 17), скористатися правами, передбаченими ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», щодо обов’язкового продажу простих акцій акціонерами Товариства, які не є учасниками Договору про реалізацію прав за акціями Публічного акціонерного товариства «Київ–Лада» від 19.12.2018 року, на вимогу заявника.

Кількість акцій Товариства, що належали особам, що діють спільно відповідно до Договору про реалізацію прав за акціями Публічного акціонерного товариства «Київ–Лада» від 19 грудня 2018 року станом на дату набрання чинності Закону України № 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» та належать станом на дату подання цього повідомлення:

ТОВ ЕНКЛЕРД ІНВЕСТМЕНТС/ENKLERD INVESTMENTS LTD (ідентифікаційний код НЕ 300222, місцезнаходження: Спароу Купріяноу, 61 СК Хауз 4003 Лімассол, Кіпр/Spyrou Kyprianou SK HOUSE 4003,Limassol, Cyprus) - 134855501 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 89,897074% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;

Шмаглій Юрій Анатолійович, м. Черкаси - 6109539 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 4,072727% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;

Касьянов Ігор Андрійович, м. Київ - 5727692 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 3,818181% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства;

Федорчук Сергій Петрович, м. Київ - 3313879 штук простих іменних акцій Товариства, що становить 2,209090% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства,

Голованов Денис Євгенович, м. Нікополь - 1 штука простих іменних акцій Товариства, що становить 0% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість акцій Товариства, що належали особам, які діють спільно, станом на дату набрання чинності Закону України № 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» та належать станом на дату подання цього повідомлення - 150006612 (сто п’ятдесят мільйонів шість тисяч шістсот дванадцять) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 99,997074 відсотків від загальної кількості простих іменних акцій Товариства.

Заявник та особи, що діють спільно з ним, не придбавали акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті укладення Договору про реалізацію прав за акціями Публічного акціонерного товариства «Київ–Лада» від 19 грудня 2018 року.

Структура власності особи та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства) згідно з додатком 1 до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05 вересня 2017 року № 662 «Про інформацію, що міститься в повідомленні про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій та публічній безвідкличній вимозі», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2017 року за № 1194/31062, додається (Додаток №1).

Копія Договору про реалізацію прав за акціями Публічного акціонерного товариства «Київ–Лада» від 19 грудня 2018 року додається.

З повагою,  
Уповноважена особа І.А. Касьянов


Додаток №1

до повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»

Структура власності:

1. Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: ТОВ ЕНКЛЕРД ІНВЕСТМЕНТС/ENKLERD INVESTMENTS LTD, ідентифікаційний код НЕ 300222, місцезнаходження: Спароу Купріяноу, 61 СК Хауз 4003 Лімассол, Кіпр/Spyrou Kyprianou SK HOUSE 4003, Limassol, Cyprus
    Тип особи: ЮО
    Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій: 2
    Участь особи в товаристві, %: пряма - 89,897074%; опосередкована - 0%; сукупна - 89,897074 %
    Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб):
    CHRISTAKIS KONNARIS/КРІСТАКІС КАННАРІС, Ясонос, 5 Падолея, 4549, Лимасол, Кіпр
    PANIKOS SYMEOU/ПАНІКОС СИМЕУ, Маріну Герулану, 82, Като Полемідія, 4153, Лімасол, Кіпр.
    Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства: 15151111

2. Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: Шмаглій Юрій Анатолійович, м. Черкаси
    Тип особи: ФО
    Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій: 2
    Участь особи в товаристві, %: пряма - 4,072727%; опосередкована - 0%; сукупна - 4,072727%
    Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб): відсутній
    Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства: 143897073

3. Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: Касьянов Ігор Андрійович, м. Київ
    Тип особи: ФО
    Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій: 2*
    Участь особи в товаристві, %: пряма - 3,818181%; опосередкована - 0%, сукупна - 3,818181%
    Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб): відсутній
    Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства: 144278920

4. Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: Федорчук Сергій Петрович, м. Київ
    Тип особи: ФО
    Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій: 2
    Участь особи в товаристві, %: пряма - 2,209090%; опосередкована - 0%; сукупна - 2,209090%
    Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб): відсутній
    Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства: 146692733

5. Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: Голованов Денис Євгенович, м. Нікополь
    Тип особи: ФО
    Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій: 2
    Участь особи в товаристві, %: пряма - 0%; опосередкована - 0%; сукупна - 0%
    Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб): відсутній
    Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства: 150006611

Адреса власного веб-сайту Публічного акціонерного товариства «Київ–Лада», на якому розміщене повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.kievlada.kiev.ua/ .

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, зазначеної в повідомленні.

Генеральний директор ПАТ «Київ–Лада» __________________ Буравльов І.В.